دست‌های سیمانی

 

جايی سراغ نداری من يک کم حال خوب بخرم؟ يا  يک کم حوصله؟


چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]