دست‌های سیمانی

 

امشب عازم سفرم.يکی دو ماهی مي روم بلاد کفر. اگر کافی نت پيدا کردم چند خطی خواهم نوشت. فکر می کنم وقتی برگردم سفرنامه ی جالبی بنویسم.به امتحان کردنش می ارزد!

....دلم برايت تنگ می شود.


چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]