دست‌های سیمانی

 

....خانم بغل دستی ام با تعجب می پرسد مگر می شود از راست به چپ هم نوشت؟ چه خط قشنگی...به چه زبانی می نويسی؟؟؟ با ايتاليايی نيم بندم می گويم : فارسی. می گويد: تا به حال نشنيده بودم بشود از راست به چپ هم نوشت!


سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]