دست‌های سیمانی

 

از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ به در سالن چسبيده بوديم....بعد از مقاديری گيس و گيس کشی و چنگ انداختن و...موفق به اخذ ۱۸ واحد شديم.و بعد هم شادی اين موفقيت مضاعف شد و افتخاری نصيب ما شد و به لقب پترس فداکار ملقب شدیم زیرا که سوسکی را کشتیم و هم خانه ای های محترمه را از چنگش نجات دادیم.


پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]