دست‌های سیمانی

 

 او رفت...
شاید دوباره یک روزی ... یک جایی ...


سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]