دست‌های سیمانی

 

چقدر بايد پرداخت
چقدربايد
برای رشد اين مکعب سيمانی پرداخت؟

ما هر چه را که بايد از دست داده باشيم
از دست داده ايم
ما بی چراغ به راه افتاديم....


سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]