دست‌های سیمانی

 

زندگی بين عقل و احساس....
زندگی صفر و يکی....

 

.


چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]