دست‌های سیمانی

 

چقدر هوس کردم قايم موشک بازی کنم
با پريسا،يلدا،امين،سمانه،علی،غزاله...

اگر برگردم به آن روزها جايی قايم می شوم که ديگر پيدا نشوم.


پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]