دست‌های سیمانی

 

عروسکم را بغل کردم،‌ پتو را کشيدم روی سرم و يک دل سير گريه کردم.


سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]