دست‌های سیمانی

 

در آوازهايم می خوانم که آوازت را دوست داشتم.
-رابيندر رانات تاگور


پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]