دست‌های سیمانی

 

ابوی می فرمايند:‌ «جواب های، هوی است.»
حالا مانده ام که اين کار بنده های بوده يا هوی ؟


جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]