دست‌های سیمانی

 

ای کاش مشکی چشمان من سبزينه ی نگاه تو بود....


سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]