دست‌های سیمانی

 

 


با توام
ای لنگر تسکین!
ای تکان های دل!
ای آرامش ساحل!
با توام
ای نور!
ای منشور!
ای تمام طیف های آفتابی!
ای کبود ارغوانی!
ای بنفشابی!
با توام ای شور، ای دلشوره شیرین!
با توام
ای شادی غمگین!
با توام
ای غم!
غم مبهم!
ای نمی دانم!
هرچه هستی باش!
اما کاش
نه، جز اینم آرزویی نیست
هرچه هستی، باش!
اما باش

"قیصر امین پور"


چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]