دست‌های سیمانی

 

...شازده کوچولو گفت: آدم های سیاره ی تو پنچ هزار گل سرخ را در یک باغچه می کارند...وگلی را که می خواهند پیدا نمی کنند...
در جواب گفتم:بلی،پیدا نمی کنند..
-وبا این وصف آنچه را که ایشان می جویند می توان تنها در یک گل سرخ یا در کمی آب پیدا کرد.
در جواب گفتم:البته.
وشازده کوچولو باز گفت: ولی چشمها کورند.باید با دل جستجو کرد.


جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]