دست‌های سیمانی

 

بيچاره این مترسک ها يک عمر می ايستند تا کلاغ ها را بترسانند.اما انگار من بی خاصیت تر از این مترسک ها شده ام .......خیلی وقت است که ایستاده ام اما کاری نمی کنم.........


دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]