دست‌های سیمانی

 

آرزو دارم هر وقت ردپايت را دنبال کردم ببينم رسيده ای به آرامش،به شادی،به آسمان...


پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]