دست‌های سیمانی

 

اگر مرا دوست نداشته باشی ‌‌ 
دراز می‌کشم و می‌میرم
مرگ نه سفری بی‌بازگشت است
و نه ناگهان محو شدن
مرگ دوست نداشتن توست
درست آن موقع که باید دوست بداری  

- رسول یونان  

 

 پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]