دست‌های سیمانی

 

لابد باید راه دیگری هم برای دل‌‌ِ گرفته به جز مغازه مانگو باشد که دانشمندان هنوز کشف نکرده‌اند.

 


شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]