دست‌های سیمانی

 

قدر نعمت قهوه‌های بی‌نظیرشان را خوب می‌دانند و به کافه‌هایشان می‌بالند.هرقدر هم که به قهوه‌هایشان بنازند حق دارند.فکر می‌کنم اگر روزی از این‌جا بروم تا ابد حسرت قهوه‌ها و کافه‌های بی‌نظیرشان را که صبح‌ها بوی قهوه و کورنتو‌هایشان مستت می‌کنند،بخورم.

 

 

 


دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]