دست‌های سیمانی

 

چقدر اين نوشته های آخرم بند تنبانی شده اند! بس است اين همه آه و ناله.


شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]