دست‌های سیمانی

 

امروز يک سوسک سياه ديدم،درست کنار پايم.گمانم نشانه ی خوبی باشد مثل گربه ی سياه.


دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]