دست‌های سیمانی

 

ای کاش خانه يمان حياط داشت و حياطش هم يک درخت نارنج بزرگ....حسودی ام می شود به آن خانه ی سر خيابانمان در قزوين که بوی بهار نارنجش مستم می کند......


سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]