دست‌های سیمانی

 

انگار اين جا انتهای داستان است.........داستانی که نه کلاغ داشت و نه خانه ای برای رسيدن......


دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]