دست‌های سیمانی

 

چقدر بد است که از آب و هوای خودم خبر ندارم...چرا وقتی می پرسند از چه چيزی خوشت می آيد جوابی ندارم بدهم؟ يا هيچ کدام از جواب هايم مثل هم نيستند...... واقعا نمی دانم از چه کاری خوشم می آيد.اصلا آمده ام در اين دنيا چه کاری بکنم؟ تا کی می خواهم دنبال زندگی بی هدف بدوم؟


جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]