دست‌های سیمانی

 

اين تقصير من نيست که جواب هاي من با جواب هايي که قبلا داده اند متفاوت است. مطمئنم تقصير دانشمندان ابله پيش از من است! اصلا چرا مسايل رياضي فقط يک جواب دارند؟ چرا اين انتگرال هاي خشک و خشن و بي روح رام نمي شوند؟؟؟ چرا اين قدر اين هيولا ها مزاحم اند؟


دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]