دست‌های سیمانی

 

خيلی خسته ام ....اين راه من را کلافه می کند. و از مدتی که تو خانه ی دانشجويی زندگی می کنم تازه فهمیدم که چه مسولیت سنگینی در قبال زندگی ام دارم برام خيلی سخته وقتی خسته و کوفته از دانشگاه می آيم بايد غذا درست کنم ظرف بشورم خونه تميز کنم....و کلی کارهايی که بلد نبودم و در عرض اين يک ماه چه آسان ياد گرفتم...


یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]