دست‌های سیمانی

 

نمی دانم چند کیلومتر فاصله است تا آن افقی که تو را خیره کرده است....از امروز تا کدام فردا باید راه رفت؟


سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]