دست‌های سیمانی

 

اين روزها آهنگ زندگی ملايم است؛نه تند و نه کند...و بدجور مناسب برای يک رقص دو نفره!


یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]