من فکر می‌کنم اگر کسی،همان کسی باشد که باید، می‌ماند ... نیاز به جنگ ندارد.

 

 

 

پی‌نوشت:نمی دانم،شاید بعدها حرفم را پس گرفتم! 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید