من از برای مصلحت در حبس دنيا مانده ام.

پيش از آنکه واپسين نفسم را بر آرم
پيش از آنکه پرده فرو افتد
پيش از پژمردن آخرين گل
بر آنم که زندگی کنم
بر آنم که عشق بورزم
برآنم که باشم در اين جهان ظُلَمانی
در اين روزگار سرشار از فجايع
در اين دنيای پر از کينه
نزد کسانی که نيازمند منند کسانی که نيازمند ايشانم
کسانی که ستايش انگيزند
تا دريابم
شگفتی کنم
باز شناسم که ام،که می توانم باشم،که می خواهم باشم
تا روزها بی ثمر نماند،ساعت ها جان يابد،لحظه ها گرانبار شود
هنگامی که می خندم،هنگامی که می گريم،هنگامی که لب فرو می بندم
در سفرم به سوی تو،به سوی خود
به سوی خدا که راهی است ناشناخته پر خار ناهموار
راهی که باری در آن گام می گذارم که قدم نهاده ام و سر بازگشت ندارم
بی آنکه ديده باشم شکوفايی گل ها را
بی آنکه شنيده باشم خروش رودها را
بی آنکه به شگفت در آيم از زيبايی حيات
اکنون مرگ می تواند فراز آيد
اکنون می توانم به راه افتم
اکنون می توانم بگويم زندگی کرده ام.
( مارگوت بيگل)


هيچ درس نمی خوانم و اصلا نگران امتحان ها نیستم.تصمیم خودم را گرفتم می خواهم انصراف بدهم و خلاص!!‌ از خیر مهندس شدن گذشتم.

/ 7 نظر / 7 بازدید
carryme

سلام رها ... البته اگه به من اجازه بدی با اسم کوچیک صدات کنم ؟؟!! نمی خوام نصیحت کنم ولی سعی کن درستو بخونی اين تصميمت اشتباه من اصلا تورو نمي شناسم ولی به عنوان يه دوست ( اگه قابل باشم ) می گم کمی بيشتر در مورد تصميمت فکر کن سعی کن عجولانه تصميم نگيری ...

گلشید

می خوای چی کار کنی.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رز !!

چرا مي خواي چنين اشتباه بزرگي مرتكب بشي ؟؟؟؟!راستي شايد خواهرت آزادي خودش را در بند غريبه مي بينه ! تو نمي توني آزادي را براي او معني كني . شايد آزادي براي او ، يعني با غريبه بودن ! با نوشتن اين شعر خاطرات زيادي را برايم زنده كردي ...

لي لا

ممكنه خواهش كنم براي آينده ات ارزش بيشتري قايل بشي تو در مورد نسل بغد از خودت مسؤولي دلتنگي هاي حالا كه نبايد آينده رو خراب كنه عاقل تر باش دختر .

رها

برای آينده ام ارزش قايلم که می خوام اين کارو بکنم چون اصلا دوست ندارم تو بيمارستان روانی بستری بشم...

مانا

من ۴ سال پيش از دانشگاه مرکز انصراف دادم...........الان فکر می کنم درست ترين کار زندگيم را کردم.......چون من هم حتما سر از آسايشگاه در می آوردم...........اگر به تصميمی که ميگيری ايمان داری بدون بهترين تصميمه

آشوب

بارها شنيدم و حالا که خوندم و باز لذت بردم ... در مورد تصميمت هم اميدوارم تصميم درستی باشه ... پايدار مانی و موفق ووو ممنون که سر زدی عزيز