در آوازهايم می خوانم که آوازت را دوست داشتم.
-رابيندر رانات تاگور

/ 1 نظر / 4 بازدید
رز !!

سلام.چرا ديگه به كلبه ي پاييزي من نمياي ؟ نكنه از برگهاي پاييزي من خوشت نمي آيد . به هر حال من همچنان به اينجا مي آيم و حرفهايت را مي خوانم . هميشه . اميدوارم صداي آوازم را بشنوي ...