Analysis Paralysis یکی از مشکلات طراحی های شی گرا یا فرآیند های طراحی نرم افزار است که معمولا با شکستن مسئله به مسئله های کوچک تر و تعیین milestoneهای نزدیک تر به هم مشکل را حل می کنند. -در درس مهندسی نرم افزار ٢ فقط سلامی به این مبحث دادیم و رد شدیم - نمود عینی Analysis Paralysis در زندگی روزمره این است که از حجم زیاد کار هیچ کاری انجام نمی دهی، آنقدر کارت زیاد است و فکرت مشغول که فلج می شوی و یا از ترس بزرگی کاری که باید انجام دهی قدمی برای شروعش بر نمی داری یا مدام دنبال نقطه شروعی هستی که هرچه بیشتر فکر می کنی بیشتر به بن بست می رسی.    حال این روزهای من هم همین طور است، این Analysis من را کاملا  Paralysis کرده است. نمی دانم از کجا باید شروع کنم و چطور شروع کنم. و هرچقدر می خواهم از کورسوی دانسته هایم در مباحث طراحی شی گرا استفاده کنم عملا به جایی نمی رسم. حتی عاجزم از شکستن مسئله به مسئله های کوچک تر.

/ 0 نظر / 8 بازدید