چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می‌کند،این است که یک‌دفعه متوجه شوی رفتار مقبول سابقت دیگر مضحک شده است.

 

- کورت ونه‌گات،زمان لرزه

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید