یک تیر هشتاد و نه!

. امروز کسی که فکر می کردم بی رحم ترین و خودخواه ترین آدمی است که می شناسم کمکم کرد. کمک بزرگی که فقط از انسان های بزرگوار برمی آید. 

 

. اول تیر ٨٨ بود،من و ف رو به روی هم دراز کشیده بودیم، گفتم حرف بزن،گفت نمی توانم از چیزی به جز چیزهایی که شنبه دیدم بگویم... (کسی هست نداند شنبه ٣٠ خرداد ٨٨ در تهران چه گذشت؟) 

/ 0 نظر / 22 بازدید