از سکوتش بيشتر ياد می گيرم تا از حرف های ناقصش. و جواب سلام ندادنش را بيشتر می پسندم تا جواب دادنش را از روی اجبار.

/ 4 نظر / 4 بازدید
soheil

سلام...ممنون از اينکه اومدی...

soheil

کوتاه و زيبا...مثل هميشه...

roz !!

پس تو هم بلدی صدای سکوت را بشنوی . جالب بود ... (راستی به چی خنديدی از ته دل ؟ )

Amin.GR

و احتمالا از نبودنش بيشتر از بودنش