این‌بار در برابر تغییر مکان آن واکنش عجیب و غریب و پر از استرس را از خودم نشان ندادم. عادت کرده‌ام یعنی؟ یا این که وارد مکانی شده‌ام که به هیچ‌کس تعلقی ندارد و کسی نمی‌تواند ایرادی بگیرد؟‌ نمی‌دانم اما فکر می‌کنم این که روی تختی می‌خوابم و جایی زندگی می‌کنم - هرچند با استانداردهای من نه چندان تمیز و مرتب - که نتیجه زحمات و خون دل خوردنم است،می‌تواند برایم آرامشی بیاورد که دنبالش هستم و نیازش دارم. امیدوارم. 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید