دو ماه است که کاری به کار خودم ندارم. گذاشته‌ام آرام هر جا که می‌خواهم بپرم که مبادا از خودم بپرسم "رسیدی؟ اینجا بود؟‌ از اینجا به بعد چی؟" جوابی برایش ندارم. نمی‌دانم واقعن از این‌جا به بعد چی؟  بعد از این‌جایی که هستم برنامه‌ای برای زندگی‌ام ندارم دیگر!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
It's me

لذت از لحظه ها بزرگترین کاریه که میشه کرد