تازه می فهمم جولیس سزار چه دردی کشید وقتی گفت:« بروتوس تو هم؟»

/ 1 نظر / 4 بازدید
گلشيد

.............آره....منم می فهمم.......منم می فهمم چيييييييييييييييييييييييی کشيد.....