Here's to the man with his face in the mud

روزهای آخر است. تاریخ بازگشتم را پنهان کرده‌ام. دلم نمی‌خواهد وقتی می‌رسم تکست بدهد، زنگ بزند. روزهای اول بسیار شکننده و تسلیم هستم. می‌دانم که هرچه بگوید قبول می‌کنم. اما من مدت‌هاست دارم نفرت جمع می‌کنم تا دیالوگ‌هایی را که ‌آماده کرده‌ام مصمم و جدی بگویم. می‌‌خواهم توی چشمانش زل بزنم و با لبخند بگویم به کسی که یک بار تصمیم گرفته است برود و رفته است،دیگر اعتماد نمی‌کنم. مرد باش و پای تصمیمی که گرفته‌ایی بایست. دیگر من را از دست داده‌ایی. 

/ 0 نظر / 13 بازدید