عازم قزوینم.می روم به کارزار رياضيات! دو هفته ای از تکنولوژی فاصله می گيرم و سرکله می زنم با انتگرال ها،گراف ها،صفر و يک ها،الگوريتم ها،شبکه ها و اراجيفی از اين دست.و بعد هم خلاص!

/ 3 نظر / 4 بازدید
مرضيه

خيلی هم خلاص نميشی هاااااااا!!!! ۲ حالت داره....در هر ۲ حالت...باز هم اين قصه ادامه داره........چرخيدن توی همون سيکل تکراري...

گلشيد

roz !!

خلاص ؟ خلاص از چی ؟ راهی نیست ... خودت را گول نزن ... راهی برای خلاص شدن نیست ...