گفتن ندارد که پی ام اس چطور آدم را فلج می‌کند؟ قبل‌تر به خودم تَشر می‌زدم که چه مرگت است،چرا این‌طور می‌کنی و چرا تنبل و بی‌حوصله‌ می‌شوی و تو تنها دختر دنیا نیستی که پرید می‌شوی و حال خودم را بدتر می‌کردم. حالا فقط به خودم اجازه می‌دهم تنبل،بی‌حوصله و غرغرو باشم،خودم را ول می‌کنم روی تخت و کتاب می‌خوانم و می‌خوابم هرچقدر که خواستم حتی اگر امتحان داشته باشم. تنها راه از سر گذراندنش فکر می‌کنم همین باشد. 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید