صبر کردیم و صبر کردیم.همه‌یمان.آیا دکتر نمی‌دانست یکی از چیزهایی که آدم‌ها را دیوانه می‌کند همین انتظار کشیدن است؟مردم تمام عمرشان انتظار می‌کشیدند.انتظار می‌کشیدند که زندگی کنند.انتظار می‌کشیدند که بمیرند.توی صف انتظار می‌کشیدند تا کاغذ توالت بخرند.توی صف برای پول منتظر می‌ماندند و اگر پولی در کار نبود سراغ صف های درازتر می رفتند.صبر می‌کردی که بخوابی و بعد هم صبر می‌کردی تا بیدار شوی.انتظار می‌کشیدی که ازدواج کنی و بعد هم منتظر طلاق گرفتن می‌شدی.منتظر باران می‌شدی و بعد هم صبر می‌کردی تا بند بیاید. منتظر غذا خوردن می‌شدی و وقتی سیر می‌شدی باز هم صبر می‌کردی تا نوبت دوباره خوردن برسد.توی مطب روان‌‌پزشک با بقیه روانی‌ها انتظار می‌کشیدی و نمی‌دانستی آیا تو هم جز آن‌ها هستی یا نه.

 

-عامه پسند،چارلز بوکفسکی


/ 1 نظر / 7 بازدید
اسلیو

قشنگ بود:| کی تمام میشه صبر؟