ای کاش مشکی چشمان من سبزينه ی نگاه تو بود....

/ 1 نظر / 2 بازدید
roz !!

تمام پستهای اخيرت را خواندم ... احساس می کنم روز به روز زيباتر می نويسی از احساساتت ! و روز به روز خودم را نزديک تر می بينم به نوشته ها و احساسات تو ... با تمام اين نوشته ها آشنا هستم . بی آنکه بدانم کجا با آنها برخورد داشته ام !