چمدان بستن کار سختی است،برای مدت نامعلوم چمدان بستن سخت تر ... اولین چیزی که جمع کرده ام چند تا قرقره و یک سوزن است.اینجا تنها کاربرد نخ و سوزن برایم تنگ و گشاد کردن مقنعه ام بود حالا نمی دانم از کجا به ذهنم رسید که نخ و سوزن جز وسایل ضروری هستند که باید با خودم ببرم!

/ 1 نظر / 5 بازدید
آشوب

koja mikhay beri? age in nazdika miyay begoo hamdigaro bebinim be zoodiiiiiiiiiii