سعی کن با همه چیز کنار بیایی‌‌
فرار نکن‌‌
زمین به شکل احمقانه‌ای گرد است

رسول یونان

 

 همین پیدا کردن راهِ کنار آمدن سخت است دیگر. یک دفعه به خودت می‌آیی می‌بینی پنج ماه-شاید هم بیشتر- است داری تلاش می‌کنی کنار بیایی!‌

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
یاسمین همدانی

عزیزم وقتی واقعیت امر را ببینی, لمس کنی, پذیرفتن راحت تر می شود. انگار چشمهات بازتر شود و بهتر ببینی. اول فقط درست دیدن می خواهد. با این دیدن دریچه قلب و دهن بازمی شوند که دیگر سختت نیست پدیرفتن آنچه تا حالا نشده باهاش کنار بیایی. و بعد از پذیرفتن تازه وارد مرحله ی بعد می شوی: تسلیم. پذیرفتی؟ بله! حالا تسلیم شو. دبه در نیار. قرار هر چه که بوده حالا اینتطوری است. اگر مثل آب جاری باشی, یه جا وای نمی سی! بلاخره راهت رو واسه ادامه پیدا می کنی. پذیرفتن و تسلیم آدم رو تا مرز اب بودن پیش می بره. حالا ببین اگر اب باشی, باز هم کنار آمدن با هر چیز سختی, سخت است؟ نه!