تو در میان جان؟ نه خیر مزاح می‌فرمایند،در تک تک سلول‌های مغزم جایی که باید تا شانزده روز دیگر پر از احتمال و الگوریتم‌های متفاوت شده باشد هستی و جا را تنگ کرده‌ایی. بفرمایید بیرون،لطفن.

 
/ 2 نظر / 27 بازدید
مرضیه

http://rouakhis.persianblog.ir/post/19/

مرضیه

http://rouakhis.persianblog.ir/post/19/