زندگی را از سر گرفتم.....

/ 3 نظر / 4 بازدید
سهيل

اين روزها ديگر بی خاطره نيستند...و چشم های من هنوز پر از شعر و مهتاب و درياست...بيا که دلتنگم...

سهيل

در خيال اتفاق مي افتد... ناممكن هاي خوشرنگ, محال هاي دلاويز, رسيدن به عشقي كه قلب تو را ربود و شنيدن نجواهايي كه در باد گم شد... ما همه دلبسته, نه, زنداني خاطرات خويشيم...

One-Out-of many

راستي!چی هست؟زندگی رو می گم...