همین الان که استاد یونانی‌مان یاهو را یاخو تلفظ کرد و زل زده بودم توی صورتش که مثلن دارم درس را می‌فهمم، داشتم فکر می‌کردم که دوست دارم کس لعنتی باشد که تمام دو نفره‌ها را باهم انجام بدهیم،تمام دونفره‌ها. حتی یک سبد برداریم که از تویش سر نان باگت زده باشد بیرون و باهم برویم پیک‌نیک ... ‌
بعله،من در این حد خیال‌پردازم و در همین ابعاد تنها.

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید