هنوز در سفرم
 خیال می کنم
 در آبهای جهان قایقی است
 و من ‚ مسافر قایق ‚ هزارها سال است
 سرود زنده دریانوردهای کهن را
به گوش روزنه های فصول می خوانم
 و پیش می رانم
مرا سفر به کجا می برد ؟
-سهراب

/ 3 نظر / 4 بازدید
SOHEIL

حالا مدت هاست كه هيچ نامه اي به مقصد نمي رسد."... شايد مقصد از همان آغاز... نرسيدن بود...

عندليب

مقصد بهانه ای بيش نبود هدف رفتن بود