....خانم بغل دستی ام با تعجب می پرسد مگر می شود از راست به چپ هم نوشت؟ چه خط قشنگی...به چه زبانی می نويسی؟؟؟ با ايتاليايی نيم بندم می گويم : فارسی. می گويد: تا به حال نشنيده بودم بشود از راست به چپ هم نوشت!

/ 3 نظر / 5 بازدید
معصومه

سلام جوجو بازم خواستی بگی رفتی italy شوخی کردم ناراحت نشی دلم تنگ شده...

رز !!

چه افسوسی ! واقعا ما باید برای خودمون متاسف باشیم ... گمان نمی کنم این مشکل از خانم بغل دستیت بوده ! مشکل از ماست ...

من

ها ها ها.....